Kolej na Podróż

Koleje Śląskie – zmiany w honorowaniu biletów PR

Koleje Śląskie 30 kwietnia 2015 roku na swojej stronie internetowej poinformowały, że zmieniają zasady honorowania biletów Przewozów Regionalnych.  Zmiany weszły w życie następnego dnia – 1 maja.

Kontrowersyjny jest zapis o honorowaniu Biletów Turystycznych i REGIOKarnetu  – według komunikatu honorowane będą Bilety Turystyczne i REGIOKarnety w wersji na pociągi REGIO, czyli te tańsze, natomiast nie będą honorowane te w wersji dla wszystkich pociągów uruchamianych przez Przewozy Regionalne, czyli InterREGIO.

Cytat ze strony przewoźnika:

1 maja zmieniają się zasady honorowania biletów pomiędzy spółkami Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie. Od tego dnia, na wspólnie obsługiwanych odcinkach, w pociągach REGIO uruchamianych przez Przewozy Regionalne będą obowiązywały nie tylko dotychczas honorowane bilety okresowe, lecz także bilety jednorazowe Kolei Śląskich — zarówno wg taryfy normalnej, jak i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%).

Jednocześnie zaprzestaje się honorowania w pociągach Kolei Śląskich biletów turystycznych i  REGIOkarnetów wydawanych na przejazd we wszystkich pociągach PR (natomiast nadal pozostają honorowane bilety turystyczne i REGIOkarnety wydawane na pociągi REGIO).

Ponadto ze strony Kolei Śląskich wynika, że przewoźnik nie honoruje biletów sieciowych Przewozów Regionalnych, a więc również tygodniowego imiennego biletu sieciowego.

%d bloggers like this: