Kolej na Podróż

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia