Kolej na Podróż

Kolej w Gujanie Francuskiej – informacje ogólne

Kolej w Gujanie Francuskiej funkcjonuje na terenie Gujańskiego Centrum Kosmicznego i służy do przewozu wahadłowców. Brak informacji o długości linii, nie znalazłem też filmów na You Tube pokazujących pociągi z wahadłowcami. Po linii nie kursowały i nie kursują pociągi pasażerskie. Poza tym w tartaku Dégrad Corrèze czynna jest króciutka linia kolei wąskotorowej do przewozu drewna pomiędzy budynkami zakładu.

Jeśli chodzi o historię kolei w Gujanie Francuskiej, istniało kilka krótkich kolei w koloniach karnych oraz wokół kopalni złota w St. Elie.

W 1883 roku administracja kolonialna planowała wybudować linię kolejową łączącą Korou z Cayenne (42 kilometry), ale projekt porzucono.

Kolejny projekt budowy kolei powstał w 1899 roku – przewidywał budowę kolei z Cayenne do pól złotonośnych w Approuage (100 km) oraz późniejszą rozbudowę linii do granicy z ówczesną Gujaną Holenderską (dzisiejszy Surinam) oraz Brazylią (łącznie 300 km torów). Budowa linii miała rozpocząć się w 1903 roku, ale również ten projekt nie doczekał się realizacji.

W 1906 roku inżynierowie wojskowi zarekomendowali władzom budowę linii kolejowej z Cacao do pól złotonośnych w Inini. Wydobyte złoto miało być przewożone później parowcem do Cayenne. Ze względu na koszty zrezygnowano z budowy linii. Cztery lata później powrócono do projektu, naniesiono poprawki, ale z powodu wybuchu pierwszej wojny światowej zrezygnowano z planów.

Zobacz również: Koleje świata  Argentyna  Boliwia  Brazylia  Chile  Ekwador  Gujana  Kolumbia
Paragwaj  Peru  Surinam  Urugwaj  Wenezuela  Gujana Francuska  Falklandy  Chiloe

Koleje w koloniach karnych

Przez jakiś czas istniały koleje wąskotorowe w koloniach karnych:

– pomiędzy St-Laurent a St-Jean, wzdłuż rzeki Maroni, w latach 1890-1897 zbudowano linię kolejową o długości 16 kilometrów.

– linia o długości 22 kilometrów łączyła St-Laurent z tartakiem w Charvein, po drodze dobudowano krótkie odgałęzienia. Była to typowa kolej leśna, oprócz lokomotyw parowych składy były ciągnięte przez bawoły lub skazanych. Na trasie kursowały także pociągi pasażerskie z otwartymi wagonami.

W 1938 roku kolonię karną zamknięto. Nieliczne pozostałości po kolei zachowały się do dziś.

– inna znana kolej wąskotorowa łączyła kolonię karną w Kourou z pobliskimi pastwiskami.

– kolej linowa funkcjonowała na Wyspie Diabelskiej, gdzie w latach 1852–1953 mieściła się znana kolonia karna. Kolej służyła do transportu jedzenia dla skazanych ze statków. Dziś wyspa jest atrakcją turystyczną, zachowały się pozostałości po urządzeniach sterowniczych.

– 38 kilometrów na południowy wschód od Cayenne w kolonii karnej „Camp Crique Anguille” skazani zbudowali kolej wąskotorową łączącą obóz z rzeką Tonnégrande. Obóz karny zamknięto w 1945 roku. Do dziś zachowały się fragmenty torów.

Inne koleje

Strona internationalsteam.co.uk informuje także o innych kolejach czynnych swego czasu na terytorium Gujany Francuskiej.

Pierwsza z nich – zbudowana w Saint-Elie miała długość 3,5 kilometra, budowano ją w latach 1884-1886. Wagoniki były ciągnięte przez muły. Zachowały się części wagoników i same wagoniki.

W miasteczku Saut-Maripa, przy granicy z Brazylią, zachowały się tory kolejki wąskotorowej służącej do transportu łodzi.

Źródła:

[1] www.internationalsteam.co.uk/trains/frenchguiana02.htm
[2] www.internationalsteam.co.uk/trains/frenchguiana03.htm

%d bloggers like this: