Kolej na Podróż

Kolej w Gujanie – informacje ogólne

Kolej w Gujanie ma ciekawą historię. Pierwsza linia kolejowa w tym kraju (wtedy Gujanie Brytyjskiej) została oddana do użytku w 1848 roku i była pierwszą linią kolejową w Ameryce Południowej.

Obecnie prawdopodobnie czynna jest krótka linia kolei cukrowniczej w Blairmont Central Factory w Rosignol, gdzie kiedyś kończyła się linia kolejowa z Georgetown. Linia ma długość około 800 metrów i używana jest do transportu trzciny cukrowej z portu rzecznego, gdzie przypływa ona barkami z plantacji trzciny cukrowej.

W cukrowni Skeldon Sugar Estate w Corriverton zachowała się lokomotywa spalinowa i fragmenty torowiska.

Zobacz również: Koleje świata  Argentyna  Boliwia  Brazylia  Chile  Ekwador  Gujana  Kolumbia
Paragwaj  Peru  Surinam  Urugwaj  Wenezuela  Gujana Francuska  Falklandy  Chiloe

Demerara – Berbice Railway

Wspomniana linia kolejowa otwarta w 1848 roku nosiła nazwę Demerara – Berbice Railway. Została wybudowana przez firmę Demerera Sugar Company. Pierwszy odcinek prowadził z Georgetown do Plaisance (ok. 8 km). 6 lat później linię wydłużono do Belfield, w 1864 roku do miejscowości Mahaica, a około 1900 roku do Rosignol. Linia liczyła wtedy 97,4 km.

Jak podaje Wikipedia, planowano wydłużyć linię do Brazylii, jednak patrząc na mapę wydaje się, że znacznie łatwiej byłoby doprowadzić tory do granicy z dzisiejszym Surinamem (ok. 70 km).

Na linii Georgetown – Rosignol prowadzone były przewozy towarowe i pasażerskie. Upadek kolei nastąpił po odzyskaniu niepodległości i spadku przewozów towarowych. Linię zamknięto w 1972 roku.

Zachowały się budynki dawnych warsztatów i hale taborowe w Georgetown, jak również dawne mosty kolejowe.

Demerara-Essequibo Railway

Kolej o nazwie Demerara-Essequibo Railway została oddana do użytku w 1912 roku i łączyła Vreed en Hoop z Greenwich Park. W 1914 roku została wydłużona do miejscowości Parika. Długość linii wynosiła 29,8 km. Po drodze wybudowano dziewięć stacji kolejowych i tyle samo mniejszych przystanków kolejowych z wiatą i peronem. Firma zarządzająca linią – West Coast Railway – od początku borykała się z problemami – oprócz problemów finansowych kursowanie pociągów było utrudnione przez położenie torów poniżej poziomu morza – podczas wysokich przypływów tory były zalewane. Kolej cieszyła się ogromną popularnością, tym bardziej, że z Pariki kursowały promy na drugi brzeg rzeki Essequibo.

W 1931 roku firma West Coast Railway została znacjonalizowana przez rząd Gujany Brytyjskiej. W latach 1955-1956 wymieniono tabor. Na linii kursowały pociągi pasażerskie i towarowe. Rosnąca konkurencja ze strony samochodów i autobusów oraz spadek wydobycia surowców doprowadziły do zamknięcia linii w 1971 lub 1974 roku (różne dane w różnych źródłach).

Gujana pociąg

Pociąg przy porcie rzecznym w Wismar około 1900 r. (aut. nieznany, GNU)

Kolej Wismar – Rockstone

Z ważniejszych linii kolejowych Gujany należy wymienić jeszcze linię kolejową Wismar – Rockstone zbudowaną do transportu ludzi i towarów znad rzeki Demerara w głąb kraju i nad rzekę Essequibo. Linię zbudowano ze względu na wodospady bardzo utrudniające transport towarów i ludzi parowcami po rzece Demerarze. Kolej została zbudowana w latach 1895-1897 przez firmę Sprostons Company LTD. Linia o długości 29,8 km miała rozstaw szyn 1000 mm.

Pociągi rozpoczynały i kończyły bieg przy porcie rzecznym w Rockstone. Rozkład jazdy był zsynchronizowany z rozkładem promów z Georgetown. Pociągi kursowały od poniedziałku do soboty. Brak informacji o dacie zamknięcia linii

Poza wspomnianymi liniami na terytorium Gujany istniało jeszcze kilka mniejszych linii przemysłowych.

Ponadto w latach 1901-1930 w Georgetown i okolicach kursowały tramwaje.

Źródła:
[1] Wikipedia
[2] www.stabroeknews.com/2010/features/05/20/history-of-the-british-guiana…
[4] www.stabroeknews.com/2009/features/12/24/history-of-the-british-guiana…
[5] guyanathenandnow.wordpress.com/2011/11/06/the-demerara-essequibo-railway-der/
[6] www.tramz.com/gy/g.html
[7] www.internationalsteam.co.uk/trains/guyana05.htm

 

%d bloggers like this: