Kolej na Podróż

Bilet Podróżnika

Bilet Podróżnika – zmiany w ofercie
Bilet Podróżnika – zmiany w ofercie

Bilet Podróżnika – zmiany w ofercie

Od 22 września 2015 roku PKP Intercity zmieniają się warunki obowiązywania dotychczasowych ofert PKP Intercity „Bilet Podróżnika” i „Bilet Weekendowy”. „Bilet Podróżnika” zmieni nazwę na „Bilet Weekendowy”, oprócz tego wzrosną ceny biletu o 5 złotych; bilet dla podróżujących w drugiej…