Kolej na Podróż

Kluczbork dworzec

Dworzec kolejowy w Kluczborku – informacje
Dworzec kolejowy w Kluczborku – informacje

Dworzec kolejowy w Kluczborku – informacje

Kluczbork to węzeł kolejowy i jak można się domyślić, wielkość dworca odpowiada znaczeniu tego miasta na kolejowej mapie Polski. Budynek dworca duży, ładny, niedawno wyremontowany. Dworzec kolejowy w Kluczborku to tzw. dworzec wyspowy. W budynku dworca działają dwie kasy, nieduży…