Kolej na Podróż

muzea kolejnictwa w Niemczech

Niemcy – najważniejsze muzea transportu
Niemcy – najważniejsze muzea transportu

Niemcy – najważniejsze muzea transportu

Niemcy to kraj z imponującą koleją.Co więcej, działa tu sporo kolei wąskotorowych, kolei retro i muzeów kolejnictwa. Artykuł początkowo zamierzałem zatytułować „Najważniejsze Muzea Kolejnictwa”, ale ze względu na fakt, że jedne z najciekawszych ekspozycji taboru kolejowego znajdują się w muzeach…