Kolej na Podróż

Nysa stacja PKP

Dworzec kolejowy w Nysie – informacje
Dworzec kolejowy w Nysie – informacje

Dworzec kolejowy w Nysie – informacje

Dworzec kolejowy w Nysie położony jest blisko centrum miasta, sąsiaduje z dworcem autobusowym. Budynek dworca został wybudowany w 1957 roku na miejscu dawnego, dużo ładniejszego budynku, poważnie uszkodzonego podczas bombardowania w 1945 roku. W czasie zbierania materiałów do artykułu dworzec…