Kolej na Podróż

podróżowanie a zasiłek stały

Zasiłek stały a podróże (ograniczenia)
Zasiłek stały a podróże (ograniczenia)

Zasiłek stały a podróże (ograniczenia)

Zasiłek stały to świadczenie pieniężne wypłacane przez ośrodki pomocy społeczne osobom niezdolnym do pracy, spełniającym określone kryteria. Nie będę się tu rozwodził na temat kryteriów, które zostały szczegółowo opisane na wielu stronach, natomiast opiszę, jak w rzeczywistości zasiłek ma się…