Kolej na Podróż

Szkarska Poręba Górna

Dworzec kolejowy Szklarska Poręba Górna
Dworzec kolejowy Szklarska Poręba Górna

Dworzec kolejowy Szklarska Poręba Górna

Dworzec kolejowy Szklarska Poręba Górna to stacja, na której rozpoczynają i kończą bieg pociągi regionalne do Jeleniej Góry i Wrocławia, kilka pociągów TLK oraz pociągi Szklarska Poręba Górna – Liberec. Zobacz również: Podróż pociągiem po Polsce – przewodnik dla pasażerów…