Kolej na Podróż

Wzgórze Diana

Koleje linowo-terenowe w Czechach – informacje
Koleje linowo-terenowe w Czechach – informacje

Koleje linowo-terenowe w Czechach – informacje

W Republice Czeskiej czynne są 4 koleje linowo-terenowe. Dwie znajdują się w Pradze, dwie w Karlowych Warach. Od lat mówi się o budowie kolei linowo-terenowej w Brnie. Kolej linowo-terenowa na Petřín Kolej linowo-terenowa dobrze znana Polakom, działająca w ramach zintegrowanej…