Kolej na Podróż

Kolej na Wyspach Owczych – informacje ogólne

Na Wyspach Owczych nie ma i nie było linii kolejowych w rozumieniu regularnych linii pasażerskich. Istnieje kilka krótkich torowisk służących jedynie do transportu towarów z łodzi i statków do magazynów.

W 1924 roku w porcie Tværå na wyspie Suðeroy zbudowano tory kolejowe w porcie – łączyły one nabrzeże i molo z magazynami portowymi. Z torów nigdy nie korzystano.

Jedyna istniejąca kolej na Wyspach Owczych to kolej linowo-terenowa z portu w Gjógv do centrum wsi. Kolej przeznaczona jest do transportu towarów. Rozstaw szyn 600 mm. Brak innych informacji.

Według źródła zachowały się też część torów kolei linowo-terenowej na wysepce Mykines Holmur, którymi na początku XX wieku transportowano materiały budowlane do latarni morskiej zbudowanej w 1909 roku.

Pod koniec XIX wieku istniała kolej linowo-terenowa do latarni morskiej na wyspie Nólsoy.

Planowano także wybudowanie kolei w porcie w Tórshavn – w latach 1913-1914 stacjonowała tam duńska lokomotywa parowa, ale wybuch I wojny światowej pokrzyżował plany.

Krótkie koleje wąskotorowe były używane także do prac przy budowie tuneli w różnych miejscach archipelagu.

Źródło:

[1] bentsbane.dk/industribaner-pa-faeroerne/

Kolej w Europie Albania  Austria  Belgia  Białoruś  Bośnia i Hercegowina  Bułgaria  Chorwacja Czarnogóra  Czechy  Cypr  Dania  Estonia  Finlandia  Francja  Grecja  Hiszpania  Holandia Irlandia  Islandia  Kosowo  Liechtenstein  Litwa  Luksemburg  Łotwa  Macedonia Północna Malta  Mołdawia  Niemcy  Norwegia  Portugalia  Rosja  Rumunia  San Marino  Serbia  Słowacja Słowenia  Szwajcaria  Szwecja  Turcja  Ukraina  Watykan  Węgry  Wielka Brytania   Włochy
Azory  Gibraltar  Spitsbergen  Wyspa Man  Wyspy Normandzkie  Wyspy Owcze

%d bloggers like this: