Kolej na Podróż

Grodno pociąg

Kolej na Białorusi – przewodnik dla pasażerów

Kolej na Białorusi – przewodnik dla pasażerów

Przewoźnik narodowy: Белорусская железная дорога Strona internetowa: www.rw.by Ostatnia aktualizacja: 30.04.2019 Białoruś jest chyba najmniej znanym sąsiadem Polski. W ostatnich latach znacznie złagodzono reżim wizowy, dzięki czemu do wjazdu pociągiem do Grodna i Brześcia wymagane jest tylko specjalne zezwolenie. Warto pojechać,…