Kolej na Podróż

dworzec podmiejski

Lwów – dworzec podmiejski
Lwów – dworzec podmiejski

Lwów – dworzec podmiejski

We Lwowie są dwa dworce kolejowe istotne z punktu widzenia polskiego podróżnika. Dworzec główny, na którym zatrzymują się, rozpoczynają lub kończą bieg pociągi dalekobieżne oraz dworzec podmiejski, z którego odjeżdżają pociągi podmiejskie na przykład do Stryja, czy Sianek. Dworzec główny…