Kolej na Podróż

IC pociąg

Jak wyglądają pociągi IC (Intercity) – fotoprzewodnik (akt. 08.2021)
Jak wyglądają pociągi IC (Intercity) – fotoprzewodnik (akt. 08.2021)

Jak wyglądają pociągi IC (Intercity) – fotoprzewodnik (akt. 08.2021)

Pociągi IC to to kategoria pociągów pospiesznych uruchamianych przez PKP Intercity. Skrót IC oznacza Intercity. W przeciwieństwie do pociągów TLK pociągi IC są zestawione ze zmodernizowanego lub nowego taboru. Pociągi Intercity mogą być zestawione ze składu wagonowego lub elektrycznych zespołów…