Kolej na Podróż

Novi Pazar kolej

Serbia – powstanie linia kolejowa Raška – Novi Pazar
Serbia – powstanie linia kolejowa Raška – Novi Pazar

Serbia – powstanie linia kolejowa Raška – Novi Pazar

Koleje serbskie poinformowały o planach budowy nowej linii kolejowej pomiędzy miastami Raška a Novi Pazar. Linia o długości 20 kilometrów ma być jednotorowa, niezelektryfikowana i przystosowana do przewozów z prędkością 120 km/h. Pierwsze plany budowy linii Raška – Novi Pazar…