Kolej na Podróż

Serbia – powstanie linia kolejowa Raška – Novi Pazar

Koleje serbskie poinformowały o planach budowy nowej linii kolejowej pomiędzy miastami Raška a Novi Pazar. Linia o długości 20 kilometrów ma być jednotorowa, niezelektryfikowana i przystosowana do przewozów z prędkością 120 km/h.

Pierwsze plany budowy linii Raška – Novi Pazar powstały w 1956 roku. Dopiero w 2007 roku na bazie projektu sprzed 50 lat stworzono „projekt generalny” budowy linii. Projekt zatwierdzono trzy lata później, zmieniając w niektórych miejscach przebieg planowanej linii kolejowej.

Najtrudniejsze zadanie to budowa infrastruktury – należy wybudować most nad rzeką Ibar o długości 210 metrów, tunel „Supnje” o długości ponad jednego kilometra, a ponadto 22 mniejsze mosty nad rzeką Rašką. Budowa wspomnianych obiektów będzie kosztowała 14 milionów euro, natomiast budowa całej linii Raška – Novi Pazar pochłonie 45 milionów euro.

W strefie przemysłowej w mieście Novi Pazar planuje się wybudowanie dworca towarowego.

Nowa linia ma w założeniu przyciągnąć do regionu turystów i inwestorów.

Novi Pazar to miasto liczące ok. 65 tysięcy mieszkańców, stolica Sandżaku. W okolicy znajduje się najstarszy serbski kościół –  kościół św. Piotra i Pawła z cmentarzykiem wybudowany przed IX wiekiem (podawane są różne daty). Samo miasto przypomina bardziej podobnej wielkości miasta w Turcji lub w Albanii i swego czasu cieszyło się bardzo złą sławą z powodu przestępczości zorganizowanej.

Raška natomiast to węzeł kolejowy. Odjeżdżają stąd pociągi w stronę Kraljeva i granicy serbsko-kosowskiej, a dalej do Mitrowicy.

Nie podano terminu rozpoczęcia ani zakończenia budowy linii Raška – Novi Pazar.

 

%d bloggers like this: