Kolej na Podróż

Smolec zwiedzanie

Smolec – informacje ogólne
Smolec – informacje ogólne

Smolec – informacje ogólne

Smolec to wieś w województwie dolnośląskim, granicząca z Wrocławiem. W trakcie opracowywania artykułu wieś liczyła około 4500 mieszkańców, ale wkrótce liczba się zwiększy, ponieważ budowane jest osiedle wielorodzinne. Należy przypuszczać, że Smolec będzie się rozbudowywał i powstaną kolejne osiedla dla…