Kolej na Podróż

Tanie Linie Kolejowe

Jak wyglądają pociągi TLK – fotoprzewodnik (akt. 08. 2021)
Jak wyglądają pociągi TLK – fotoprzewodnik (akt. 08. 2021)

Jak wyglądają pociągi TLK – fotoprzewodnik (akt. 08. 2021)

Pociągi TLK to pociągi pospieszne PKP Intercity. Skrót TLK oznacza Twoje Linie Kolejowe, dawniej Tanie Linie Kolejowe. Kategoria TLK oznacza pociągi zestawione z wagonów niezmodernizowanych pierwszej i drugiej klasy. Informacje na temat kategorii TLK zawarte w artykule są teoretyczne –…