Kolej na Podróż

Bilet Turysty – wakacje z KM

Koleje Mazowieckie przygotowały wakacyjną ofertę Bilet Turysty, bardzo podobną do oferty REGIOKarnet Przewozów Regionalnych. Oferta obowiązuje tylko od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku.

Bilet Turysty jest biletem sieciowym imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi pociągami KM, z wyjątkiem pociągu „Słoneczny”, na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kam., Drzewica.

Bilet Turysty uprawnia do podróży przez 3 wybrane dni z dziesięciu kolejno następujących po sobie dni ważności biletu, czyli tak jak w REGIOKarnecie, tylko zamiast dwóch miesięcy, bilet jest ważny przez 10 dni od daty zakupu lub daty wskazanej przez pasażera w momencie zakupu biletu.

Do biletu dodawany jest karnet, na którym podróżny dokonuje legalizacji biletu przed rozpoczęciem pierwszej podróży w każdym dniu, kiedy zamierza podróżować z Biletem Turysty.

Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi  wg taryfy normalnej 67,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg.

Bilet Turysty zakupiony po 22 sierpnia 2015 r. ważny będzie do 31 sierpnia 2015 r.

Koleje Mazowieckie - pociąg

Koleje Mazowieckie – pociąg

%d bloggers like this: