Kolej na Podróż

Koleje Śląskie

Jak wyglądają pociągi Kolei Śląskich – fotoprzewodnik
Jak wyglądają pociągi Kolei Śląskich – fotoprzewodnik

Jak wyglądają pociągi Kolei Śląskich – fotoprzewodnik

Koleje Śląskie to koleje samorządowe obsługujące połączenia regionalne w województwie śląskim i kilka połączeń z województwami ościennymi. Tabor Kolei Śląskich składa się z pojazdów województwa śląskiego – są to pojazdy nowe lub zmodernizowane oraz z pociągów wydzierżawionych od Przewozów Regionalnych…