Kolej na Podróż

Linia kolejowa Białystok – Czeremcha – co zobaczyć (pociąg + rower)

Linia kolejowa Białystok – Czeremcha prowadzi głównie przez niewielkie wsie; wyjątek to Bielsk Podlaski. W ostatnich latach linia została wyremontowana. Długość linii to 76 kilometrów, jest to linia jednotorowa niezelektryfikowana. Połączenia regionalne Białystok – Czeremcha obsługiwane są przez spalinowe zespoły trakcyjne województwa podlaskiego; ostatnio uruchomiono także pociągi pospieszne

Powiązane artykuły:

Pociągiem po województwie podlaskim – przewodnik po zabytkach i atrakcjach położonych wzdłuż linii kolejowych województwa podlaskiego.

Strona główna —> Pociągiem po Polsce

Linia kolejowa Białystok – Czeremcha – stacje kolejowe

Białystok – stolica województwa podlaskiego; ważny węzeł kolejowy. Z okien pociągu i autobusu wygląda bardzo brzydko – blokowiska ciągnące się w nieskończoność. Zabytkowy dworzec kolejowy po remoncie, połączony kładką nad torami (nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych) z dworcem autobusowym – również wyremontowanym. Z dworca do głównego placu idzie się około 15 minut, po drodze mijamy bazylikę św. Rocha. Wizytówką miasta jest Pałac Branickich, uwagę zwracają również ratusz (siedziba Muzeum Podlaskiego) oraz bazylika Mniejsza Wniebowzięcia NMP. Wśród współczesnej zabudowy w różnych częściach miasta znajdziemy zabytkowe budynki i ciekawe atrakcje, lecz na dokładniejsze zwiedzanie potrzebny jest co najmniej weekend.

Białystok – najważniejsze atrakcje:

– Pałac Branickich z parkiem.
– Muzeum Podlasia w zabytkowym ratuszu.
– bazylika Mniejsza Wniebowzięcia NMP.
– Pałac Lubomirskich.
– cerkiew św. Ducha (podobno największa w Polsce).
– cerkiew pw św. Mikołaja Cudotwórcy.
– Muzeum Wojska.
– Muzeum Historyczne.
– ogród zoologiczny.
– cmentarz wojenny.
– Brama Gryf.

Białystok Nowe Miasto – przystanek kolejowy. W pobliżu współczesne świątynie: kościół pw św. Karola Boromeusza oraz cerkiew św. Jerzego.

Białystok Stadion – w pobliżu przystanku kolejowego jednostka wojskowa, kościół pw. św. Stanisława Błogosławionego Męczennika oraz cmentarz żołnierzy radzieckich. Stadion Miejski oddalony o ponad dwa kilometry.

Hryniewicze – brak atrakcji turystycznych w okolicy stacji.

Lewickie – we wsi Juchnowiec Kościelny (2 km od stacji) zabytkowy kościół pw. św. Trójcy. We wsi Lewickie (5 km od stacji) ruiny dworu. 7 kilometrów na zachód od stacji kościół pw. św. Trójcy we wsi Turośń Kościelna.

Hołówki Duże – brak atrakcji turystycznych w okolicy stacji.

Zimnochy – we wsi Bogdanki (6 km na wschód od stacji) kościół pw. Najświętszej Marii Panny z lat 1929-1930; 3 kilometry dalej we wsi Dorożki park rozrywki „Morza Lądy Oceany”.

Strabla – nieczynny drewniany budynek stacji, w pobliżu kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z zabytkową dzwonnicą, dwór zaadaptowany na hotel oraz most kolejowy. W Kożanach (9 kilometrów na północny wschód od stacji) cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego. 3 kilometry na zachód od stacji park linowy we wsi Doktorce z dość długą linią kolei miniaturowej.

Rajsk – centrum wsi dwa kilometry od stacji. Warto zobaczyć cerkiew pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – zbudowana w 1910 lub 1912 roku w Poturzynie, w 1947 zamknięta, 12 lat później rozebrana celem przeniesienia do skansenu. Ostatecznie zrekonstruowana we wsi Rajsk w 1962 roku.

Orzechowice – mała stacja pod Bielskiem Podlaskim. Brak atrakcji turystycznych w pobliżu stacji.

Bielsk Podlaski – nieduże miasto (25 tys. mieszkańców); dworzec systemowy oddany do użytku w 2020 roku. Dominują zabytki sakralne (kościoły, cerkwie i kaplica) oraz ratusz – siedziba Muzeum Miejskiego.

Atrakcje w okolicy:

7 km od stacji cerkiew pw. św. Proroka Eliasza w Hryniewiczach Dużych.
12 km na wschód od stacji cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach
4 km na zachód od stacji cerkiew św. Jana Teologa w Augustowie. Dwa kilometry dalej cerkiew cmentarna pw. św. Onufrego.
12 km na południowy wschód od stacji cerkiew Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela w Szczytach-Dzięciołowie.
16 km na południe od stacji wieś Boćki – Sanktuarium Antoniego Padewskiego, cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy.

Lewki – 6 kilometrów na wschód od stacji cerkiew pw. św. Dimitra Sołuńskiego w Parcewie. Zaczyna się tu linia kolejowa Lewki – Białowieża; obecnie ruch towarowy prowadzony na odcinku Lewki – Hajnówka.

Podbiele – w pobliżu stacji cerkiew pw. świętego Proroka Eliasza z Tiszbe. 10 kilometrów na wschód od stacji miejscowość Orla – cerkwie, synagoga, pozostałość po cmentarzu żydowskim, zachowane drewniane domy. 7 kilometrów na zachód od stacji zabytkowa kaplica.

Gregorowce – niedaleko stacji współczesna kaplica prawosławna.

Suchowolce – w Wólce Wygonowskiej (3 km na zachód od stacji) cerkiew pw. św. Michała Archanioła z lat 1946-1949. 4 kilometra na wschód od stacji cerkiew pw. św. Dymitra Sołuńskiego we wsi Saki.

Kleszczele – zabytkowy drewniany dworzec popadający w ruinę. Przystanek kolejowy w 2022 roku przeniesiono kilkaset metrów w stronę wsi, znajduje się on przy drodze wojewódzkiej. Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy, kościół pw. św. Zygmunta Burgundzkiego. 5 kilometrów na zachód od stacji cerkiew św. Mikołaja w Kośnej. We wsi Dubicze Cerkiewne (14 km od stacji) cerkiew Opieki Matki Bożej i zabytkowy cmentarz prawosławny.

Czeremcha – wieś; węzeł kolejowy, niedawno oddano do użytku dworzec systemowy. Cerkiew i kościół współczesne, przy dworcu parowóz-pomnik. Dawniej odjeżdżały stąd pociągi do Brześcia i Wysokiego Litewskiego na Białorusi. Miejscowy Gminny Ośrodek Kultury oferuje niedrogie noclegi.

%d bloggers like this: