Kolej na Podróż

Ząbkowice Śląskie – 8 najciekawszych miejsc i atrakcji

Ząbkowice Śląskie to interesujące, wciąż jeszcze mało popularne wśród turystów, miasto na Dolnym Śląsku. Atrakcje Ząbkowic Śląskich znajdują się na niewielkiej powierzchni, dzięki czemu miasto jest bardzo dobrą propozycją na wycieczkę jednodniową z Wrocławia, Legnicy i wielu innych dolnośląskich miast. Do 1945 roku nosiły nazwę Frankenstein, co wywołuje oczywiste skojarzenia.

Ząbkowice Śląskie atrakcje – spis treści

1. Rynek
2. Krzywa Wieża
3. Kościół św. Anny
4. Izba Pamiątek Regionalnych
5. Zamek
6. Mury miejskie
7. Kaplica św. Mikołaja
8. Kościół św. Jadwigi
 

Rynek

Najważniejszym miejscem w Ząbkowicach Śląskich jest stosunkowo duży rynek z neogotyckim ratuszem z lat 60. XIX wieku wzniesionym w miejscu ratusza strawionego kilka lat wcześniej przez wielki pożar miasta (1858). Obecnie ratusz jest siedzibą instytucji państwowych, a jego strzelista wieża o wysokości 72 metrów góruje nad miastem. Rynek prostokątny, z trzech stron otoczony zabytkowymi kamienicami. Zabytkowa zabudowa północnej pierzei została wyburzona w latach siedemdziesiątych XX wieku. Nawierzchnia służy za parking.

Krzywa Wieża

Najbardziej znany zabytek Ząbkowic Śląskich. Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich znajduje się przy ulicy świętego Wojciecha i zdecydowanie wyróżnia się na tle reszty budynków. Powstała jako obiekt obronny; przez jakiś czas pełniła funkcję dzwonnicy kościoła św. Anny. Istnieje kilka hipotez na temat wieży – podobno przechylenie wieży nastąpiło na skutek wstrząsów tektonicznych w 1598 roku, inna teoria mówi o zapadnięciu się ziemi po opadach, a jeszcze inna o błędach konstrukcyjnych. Krzywa Wieża ma 34 metry wysokości, a odchylenie od pionu wynosi około 2,14 metra. Obiekt został udostępniony do zwiedzania.

Kościół św. Anny

Gotycki kościół św. Anny położony jest tuż obok Krzywej Wieży. Gotycka świątynia przez długi czas połączona była z Krzywą Wieżą gankiem, a opisany wcześniej zabytek pełnił funkcję dzwonnicy kościoła. Kościół pochodzi z początku XV wieku. Został spalony przez husytów, następnie odbudowany i poddany gruntownej renowacji w XIX wieku.

Izba Pamiątek Regionalnych

Izba Pamiątek Regionalnych to placówka na wzór muzeów regionalnych, gdzie można obejrzeć pamiątki związane z historią miasta i dziejami jego mieszkańców. Stosunkowo duże muzeum – kilkanaście sal wystawowych, zbiory podzielone na szereg kategorii, między innymi, archeologia, starodruki, czy radio i telewizja. Dużą popularnością cieszy się „Laboratorium Frankensteina”, sala poświęcone pisarce Mary Shelley i jej powieści „Frankenstein”. Rzekomo to właśnie Ząbkowice Śląskie miały zainspirować pisarkę do napisania powieści. Najważniejsze pomieszczenie to właśnie laboratorium, w którym miał powstać znany wszystkim miłośnikom filmów potwór.

Ząbkowice Śląskie – Zamek

Ząbkowicki zamek został zbudowany w 1. połowie XVI wieku w miejscu dawnej, mniejszej twierdz z polecenia Karola I Podiebradowicza. Wielokrotnie oblegany i niszczony, od 1728 roku opuszczony. Tak naprawdę to ruiny zamku, które dzięki zabiegom konserwatorskim zostały zaadaptowane na atrakcję turystyczną. Atrakcja zbiera różne opinie – jednym się podoba, innym nie.

Mury miejskie

Zachowały się fragmenty murów miejskich, natomiast do naszych czasów nie przetrwała żadna z bram miejskich. Pierwszy fragment murów pochodzi z czasów powstania miasta, następnie co najmniej dwukrotnie były rozbudowywane wraz z powiększaniem się obszaru miasta. W XIV wieku w obręb murów włączono kościół i klasztor dominikanów. Stopniowo rozbierane od połowy XVIII wieku, w II połowie XIX wieku rozebrano pierścień wewnętrzny.

Sadzawka w parku miejskim to jedyna pozostałość po dawnej fosie miejskiej.

Kaplica św. Mikołaja

Ząbkowice Śląskie posiadają także zabytek w postaci kaplicy cmentarnej św. Mikołaja, która obecnie mieści kościół polskokatolicki. Zbudowana w w 1728 roku na planie prostokąta, została przebudowana w 1857 roku.

Kościół św. Jadwigi

Nieduży kościół wybudowany w miejscu drewnianego kościółka rozebranego w 1477 roku. W latach 1560-1629 użytkowany przez protestantów, w 1682 roku poważnie uszkodzony przez pożar. Rozbudowany w 1706 r., w 1721 r. dobudowano wieżę. Ze względu na zły stan kościół został rozebrany, a w 1754 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła w stylu barokowym, który został poświęcony w 1756 roku. Prace nadzorował mistrz Ignatz Hausdorf z Ząbkowic.

Kościół przetrwał bez zniszczeń wielki pożar z 1858 roku. Duże zniszczenia spowodował natomiast pożar z 1918 roku, wywołany przez pozostawione w kościele niezgaszone świece. Całość wystroju pochodzi z czasów budowy, na uwagę zasługują freski Johanna Michaela Steinera na sklepieniu kościoła.

Kościół zwykle zamknięty. Przy kościele znajduje się cmentarz. Ostatni pochówek miał miejsce w 1955 roku. Zachowało się kilka interesujących nagrobków; w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku utworzono lapidarium

Podsumowanie

W Ząbkowicach Śląskich na uwagę zasługuje także most św. Jana nad Budzówką i kilka mniej znanych zabytków. Miasto na jednodniową wycieczkę, atrakcje Ząbkowic Śląskich położone są na niedużej powierzchni. W przyszłości na listę trafi prawdopodobnie dworzec kolejowy po remoncie.

Dojazd pociągiem

Do Ząbkowic Śląskich dojedziemy pociągami osobowymi i pospiesznymi. Miasto położone jest przy linii kolejowej Legnica – Kamieniec Ząbkowicki. Dworzec kolejowy znajduje się ponad kilometr od centrum miasta.

Zobacz również:

Pociągiem po Dolnym Śląsku – co zwiedzić i zobaczyć
Pociągiem z Wrocławia – propozycje wycieczek jednodniowych

Od autora

Przewodniki zawierają informacje o najciekawszych atrakcjach w opisywanych miastach. W przyszłości powstanie osobny dział "Subiektywnym okiem", gdzie będę publikował własne spostrzeżenia. Jeśli informacje okażą się przydatne, będę wdzięczny za drobne wsparcie bloga, co pozwoli mi utrzymać i rozwijać projekt.

Ząbkowice Śląskie

Rynek w Ząbkowicach Śląskich (fot. dreamstime.com)

%d bloggers like this: