Kolej na Podróż

Afryka

Reaktywacja kolei w Togo

O egzotycznych kolejach milczy się w prasie branżowej i na blogach podróżniczych. Między innymi dlatego ze znacznym opóźnieniem dotarłem do informacji o planach reaktywacji kolei w małym afrykańskim państwie – Togo. 26 kwietnia 2014 roku odbył się inauguracyjny przejazd pociągu…