Kolej na Podróż

Rodzinne podróże pociągiem po Polsce – przegląd ofert i zniżek

W pierwszych dwóch częściach poradnika o podróży pociągiem po Polsce zająłem się informacjami ogólnymi oraz przewozem rowerów w pociągu. Dziś czas na rodzinne podróże po Polsce pociągiem. Polscy przewoźnicy od kilku lat wprowadzają szereg ułatwień i zniżek dla podróżujących rodzin oraz dzieci w podroży pociągiem. Oprócz ustawowej zniżki dla dzieci w wieku 0-4 lat niewymagających oddzielnego miejsca (100%), dostępnych jest kilka interesujących ofert dla rodzin z dziećmi do ukończenia szesnastego roku życia.

Cykl artykułów „Podróż pociągiem po Polsce”:

Podróż pociągiem po Polsce – przewodnik dla pasażerów
Koleje wąskotorowe w Polsce – przewodnik
Rower w pociągu – podróż z rowerem koleją po Polsce
Rodzinne podróże pociągiem po Polsce – przegląd ofert
Pociągiem po Opolszczyźnie – co zwiedzić i zobaczyć?
Pociągiem po Dolnym Śląsku – co zwiedzić i zobaczyć?
Pociągiem po województwie śląskim – co zwiedzić i zobaczyć?
Pociągiem po województwie łódzkim – co zwiedzić i zobaczyć?
Pociągiem po Wielkopolsce – co zwiedzić i zobaczyć?
Pociągiem po Małopolsce – zabytki i atrakcje wzdłuż linii kolejowych

Wszyscy przewoźnicy, choć nie zawsze jest to jasno napisane w artykule, stosują ulgi ustawowe zawarte w Karcie Dużej Rodziny. Do tego dochodzą ulgi handlowe.

Oto przegląd najciekawszych ofert:

Zastrzeżenia:

  1. artykuł powstał w oparciu o przepisy obowiązujące w rozkładzie jazdy 2018/2019. Przepisy mogą się zmienić.
  2. poniższe przepisy obowiązują w podróżach krajowych. Zniżki i oferty w podróżach międzynarodowych wynikają z umów pomiędzy przewoźnikami obsługującymi pociągi w różnych państwach, dlatego na większość pociągów obowiązują różne taryfy.
  3. dane pochodzą ze stron internetowych przewoźników i regulaminów przewozu. Nie ponoszę odpowiedzialności za nieaktualne dane lub błędy w tych publikacjach.

PKP Intercity

Podróż z PKP Intercity dla wielu rodzin to konieczność w przypadku długich wyjazdów. Na szczęście przewoźnika pomyślał o rodzinach podróżujących pociągiem i przygotował ciekawą ofertę pod nazwą Bilet Rodzinny.

Bilet stosuje się dla grup od 2 do 5 osób, wśród których musi znajdować się co najmniej jedno dziecko do ukończenia szesnastego roku życia. Wtedy każda osoba w grupie otrzymuje zniżkę 30%, przy czym muszą podróżować w tej samej relacji.

To teoria, ponieważ jeśli któraś z osób zrezygnuje z jakiegoś odcinka podróży, to pozostałe mogą kontynuować podróż ze zniżka pod warunkiem, że wśród nich są co najmniej dwie osoby, w tym dziecko do ukończenia szesnastego roku życia.

Bilet Rodzinny wydaje się na podróż w pierwszej i drugiej klasie pociągami TLK, IC, EIC i EIP. Zniżkę stosuje się na podstawie dokumentu poświadczającego wiek dziecka, przy czym w regulaminie nie ma mowy o konieczności posiadania dokumentów poświadczających pokrewieństwo osób podróżujących w grupie.

Osoba z grupy posiadająca prawo do ulgi ustawowej może również skorzystać z indywidualnych uprawnień.

Nie stosuje się zniżki do dopłat do miejsc w wagonach z miejscami do leżenia i wagonach sypialnych. Osoby podróżujące z Biletem Rodzinnym płacą za bilet dodatkowy pełną cenę.

W pociągach Express Intercity Premium znajdują się 4 przedziały rodzinne. W zmodernizowanych pociągach w wybranych toaletach zamontowano przewijaki dla niemowląt.

PKP Intercity nie pobiera opłaty za przewóz niezłożonego wózka dziecięcego.

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje

30-procentowy rabat podczas wspólnej podróży co najmniej 2 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (bez względu na przynależność rodzinną).

WYCIĄG Z REGULAMINU PKP INTERCITY:

§ 4 ust. 3;

W pociągach PKP Intercity, z wyjątkiem pociągów międzynarodowych, w wagonach z miejscami do siedzenia, w zależności od rodzaju wagonów znajdujących się w składzie pociągu, wyznacza się miejsca dla:
1) Podróżnych z dziećmi do lat 6:
a) co najmniej jeden przedział w wagonie klasy 2, w każdej relacji – w pociągach zestawionych z wagonów z przedziałami,
b) w przedziałach czteromiejscowych w klasie 2 – w pociągu EIP,
c) co najmniej 8 miejsc – w klasie 2, w każdej relacji, w pociągach zestawionych z wagonów bezprzedziałowych i w pociągach zestawionych z elektrycznych zespołów trakcyjnych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5b;

§ 4 ust. 6.

Dla dzieci w wieku:
1) do 10 lat, które nie mogą być umieszczone razem z opiekunem – o ile to możliwe – rezerwuje się miejsca sypialne w przedziałach damskich;
2) powyżej 10 lat – rezerwuje się miejsca sypialne tak jak dla osób dorosłych.

Rozdział 2 § 5b

Miejsca dla podróżnych z dziećmi do lat 6, w pociągach TLK, IC, EIC:
1) w wyznaczonych przedziałach, o których mowa w §4 ust. 3 pkt 1 lit. a – dostępne są w sprzedaży wyłącznie dla tych osób do 2 dni przed dniem odjazdu pociągu. Po tym terminie, o ile żadne miejsce nie zostało sprzedane dla osób uprawnionych, są udostępniane do ogólnej sprzedaży i mogą je nabywać

§12. ust. 2.

Prawo do zajmowania miejsc wyznaczonych dla:
1) Podróżnych z dziećmi w wieku do lat 6 – mają te osoby, dla których zostały one przeznaczone, w przedziale wraz z dzieckiem i jego opiekunem mogą odbywać przejazd inne osoby z nim podróżujące; również inni Podróżni,
2) w wagonach bezprzedziałowych oraz gdy pociąg zestawiony jest z elektrycznych zespołów trakcyjnych, o których mowa w §4 ust. 3 pkt 1 lit. c – dostępne są w sprzedaży wyłącznie dla tych osób do 2 dni przed dniem odjazdu pociągu. Po tym terminie są udostępniane do ogólnej sprzedaży i mogą je nabywać również inni Podróżni.

ŹRÓDŁO: www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepisy%20i%20taryfy/BIP/RPO-IC_tekst_ujednolicony_09_12_2018.pdf

PKP Intercity

Pociąg TLK PKP Intercity

Przewozy Regionalne (Polregio)

Najlepsza oferta dla rodzin podróżujących pociągiem to „TY i raz, dwa, trzy”. Ofertę można zastosować dla grup od 2 do 4 osób bez ograniczeń wiekowych. Pierwsza osoba płaci za bilet według taryfy normalnej, każda następna otrzymuje 30% zniżki, zachowując przy tym uprawnienia do innych zniżek.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do przejazdów pociągami spółki Przewozy Regionalne, na podstawie:

– biletów jednorazowych z ulgą 37%,
– biletów miesięcznych imiennych z ulgą 49%.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą także nabyć REGIOKartę ze zniżką i korzystać z biletów ulgowych według taryfy RAZEM.

Polregio

Pociąg Polregio w Kielcach

Koleje Mazowieckie

Koleje Mazowieckie posiadają podobną ofertę dla rodzin jak PKP INTERCITY.

Grupy od 2 do 5 osób, w których skład wchodzi przynajmniej jedno dziecko do ukończenia szesnastego roku życia, mogą nabyć bilet jednorazowy na przejazd „tam” lub „tam i z powrotem” z ulgą 35%. Taka sama ulga przyznawana jest na zakup biletu strefowego czasowego Kolei Mazowieckich.

Z przejazdów rodzinnych nie mogą skorzystać osoby, które posiadają indywidualne uprawnienia do przejazdów ulgowych w 2 klasie pociągów. Nie dotyczy to jednak dzieci poniżej 16 roku, którym przysługuje ulga ustawowa. Takie dzieci mogą korzystać z przejazdów rodzinnych, z tym że nabywa się dla nich bilet zgodnie z przysługującą im zniżką ustawową.

Ponadto Rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica – posiadającym Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny przy przejazdach pociągami KM na podstawie biletów jednorazowych z ważną Kartą Dużej Rodziny przysługuje zniżka 37%. Przy przejazdach na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych przysługuje zniżka 49%

WYCIĄG Z REGULAMINU

1. Uprawnieni
Od 2 do 5 osób, w tym co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia.
2. Zakres ważności
1) ulgę stosuje się przy przejazdach pociągami uruchamianymi przez KM;
2) osoby wymienione w ust. 1, podróżujące w tej samej relacji, mogą nabyć bilet z ulgą 35%:
a) jednorazowy na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem”,
b) strefowy czasowy KM, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 i 4;
3) dzieci do ukończenia 16 roku życia mogą korzystać z indywidualnych uprawnień do ulg ustawowych;
4) uprawnienia do ulgowych przejazdów osób w wieku powyżej 16 lat nie są uwzględniane.
3. Warunki stosowania
1) ulgę 35% stosuje się na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
2) ulgę ustawową dla dzieci, o których mowa w ust. 1, stosuje się na podstawie dokumentów poświadczających uprawnienie do tej ulgi;
3) rezygnacja z przejazdu części osób dozwolona jest pod warunkiem, że liczba uczestników kontynuujących podróż nie będzie mniejsza niż 2 osoby, w tym jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia.

ŹRÓDŁO: www.mazowieckie.com.pl/g2/oryginal/2014_08/ea200125b68b2269d4b15ee87f3fd29d.pdf

Koleje Mazowieckie

Pociąg Kolei Mazowieckich w Łowiczu

Koleje Dolnośląskie

Koleje Dolnośląskie stosują podobny zapis jak Przewozy Regionalne. Oferta nazywa się „Razem z KD”. Jest to oferta dla małych grup bez ograniczeń wiekowych. Pierwsza osoba płaci za bilet pełną cenę (ewentualnie może skorzystać z ulgi ustawowej), każda następna otrzymuje około 30% zniżki w taryfie RAZEM. Oferta skierowana jest dla grup od dwóch do czterech osób.

Rodziny podróżujące po zachodniej części województwa dolnośląskiego oraz po pograniczu czesko-polsko-niemieckim, mogą nabyć bilet EURO-NYSA

W zakresie ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na stronie Kolei Dolnośląskich nie było informacji w czasie opracowywania artykułu (odnośniki do taryf i regulaminów nie działały). W wersji archiwalnej cennika widniała informacja iż posiadacze Karty Dużej Rodziny (rodzice lub małżonkowie rodziców) uprawnieni są do zniżki 37% na bilety jednorazowe i 49% na imienne bilety miesięczne. Nie można zweryfikować tej informacji.

Koleje Dolnośląskie

Pociąg Kolei Dolnośląskich Legnica – Kudowa-Zdrój

Koleje Śląskie

Koleje Śląskie przygotowały dwie ciekawe oferty dla rodzin podróżujących ich pociągami:

Przez cały tydzień obowiązuje oferta „Bilet Rodzinny”. Bilet ten przeznaczony jest dla grup od 2 do 6 osób, przy czym w grupie mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby dorosłe, a warunkiem koniecznym jest obecność w grupie co najmniej jednego dziecka do ukończenia szesnastego roku życia. Cała grupa musi podróżować w tej samej relacji.

Osoby podróżujące z dzieckiem lub dziećmi mogą nabyć bilet ze zniżką 30%.

Rozwiązanie z obecnością maksymalnie dwóch osób dorosłych i co najmniej jednego dziecka wzięte z ofert kolei czeskich.

REGULAMIN OFERTY BILET RODZINNY

§ 1. Uprawnieni
Od 2 do 6 osób, w tym co najwyżej dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia, podróżujących wspólnie w tej samej relacji.
§ 2. Zakres i obszar ważności
1) Ulgę stosuje się przy przejazdach we wszystkich pociągach KŚ, przewidzianych w rozkładzie jazdy.
2) Osoby wymienione w § 1, podróżujące razem, mogą nabyć jednorazowy bilet z ulgą handlową 30%, na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem.
3) Dzieci do ukończenia 16 roku życia korzystają z:
a) indywidualnych uprawnień do ulg ustawowych lub
b) ulgi handlowej 30% na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek (w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2).
4) Termin ważności biletu „RODZINNEGO” określa § 9 ust. 2 RPO-KŚ.
§ 3. Warunki stosowania
1) Bilety można nabyć w kasach biletowych KŚ i spółki Przewozy Regionalne, w systemie internetowej sprzedaży biletów e-KŚ, w „punktach na mieście” najwcześniej na 7 dni przed dniem wyjazdu oraz w pociągu u personelu pokładowego wyłącznie w dniu wyjazdu.
2) Ulgę 30% stosuje się na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.
3) Ulgę ustawową dla dzieci, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt a, stosuje się na podstawie dokumentów poświadczających uprawnienie do tej ulgi.
4) Rezygnacja z przejazdu części osób dozwolona jest pod warunkiem, że liczba uczestników kontynuujących podróż nie będzie mniejsza niż 2 osoby, w tym jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia.
5) Oferta bilet „RODZINNY” nie łączy się z innymi ofertami

ŹRÓDŁO: kolejeslaskie.com/wp-content/uploads/2016/03/Bilet-RODZINNY.pdf

ŚLĄSKIE DLA RODZINY

Oferta dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Obowiązuje od godziny 14:00 dnia poprzedzającego dzień wolnej pracy do 24:00 ostatniego dnia wolneg od pracy. W tej ofercie bilety można nabyć ze ulgą 30% dla dzieci i młodzieży oraz 50% dla rodziców i opiekunów.

Szczegółowy regulamin na stronie KOLEI ŚLĄSKICH

Koleje Wielkopolskie

Posiadacze Karty Dużej Rodziny (rodzice lub małżonkowie rodziców) uprawnieni są do zniżki 37% na bilety jednorazowe i 49% na imienne bilety miesięczne.

W zakresie podróży rodzinnych Koleje Wielkopolskie stosują dwie oferty dla grup:

Pierwsza z nich to Bilet Wielkopolski – ważny od godz. 9:00 do godz. 3:00 następnego dnia od poniedziałku do piątku. Ww soboty, niedziele i dni świąteczne bilet ważny od godz. 0:01 do godz. 3:00 następnego dnia. Bilet może nabyć jedna do pięciu osób odbywających podróż wspólnie, w wybranym dniu albo dwoje rodziców z dowolną liczbą dzieci własnych do ukończenia 16 roku życia.

Bilet Wielkopolski uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów rozkładowymi pociągami Kolei Wielkopolskich w okresie ważności biletu. Grupy podróżujące z biletem mogą bezpłatnie przewieźć psa, a na przewóz roweru obowiązuje oferta Rower/Bike+.

W czasie opracowywania artykułu Bilet Wielkopolski kosztował 99 zł.

Druga oferta to Wielkopolski Bilet Weekendowy Grupa. Warunki jego nabycia i stosowania są takie same jak Biletu Wielkopolskiego, z tym, że ważny jest przez cały weekend – od godziny 0:00 w każdą sobotę do godziny 24:00 w niedzielę, jeżeli dniem bezpośrednio poprzedzającym weekend (sobota i niedziela) lub następującym po nim jest dzień świąteczny/dni świąteczne – ważność biletu obejmuje czas 48 godzin od godziny 0:00 pierwszego dnia ważności biletu.

Cena tego biletu w czasie opracowywania artykułu wynosiła 160 zł.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Łódzka Kolej Aglomeracyjna oferuje dwie zniżki dla rodzin:

Zniżka na podstawie Karty Dużej Rodziny:

37% na bilety jednorazowe,
49% na imienne bilety miesięczne (odcinkowych)

Ponadto Łódzka Kolej Aglomeracyjna udziela zniżki dla rodzin wielodzietnych z województwa łódzkiego posiadających Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych 30% na bilety jednorazowe i 15% na odcinkowe bilety miesięczne – od taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ

Dla pozostałych rodzin i małych grup przygotowano ofertę Razem Taniej.

Oferta przeznaczona jest dla podróżujących razem małych grup w liczbie od 2 do 4 osób. Pierwsza osoba uiszcza opłatę według taryfy normalnej lub z ulgą ustawową według cen wskazanych w tabelach za bilety jednorazowe – taryfa Podstawowa, a druga, trzecia i czwarta – uiszcza opłatę normalną określoną w taryfie ŁÓDZKIE ŁĄCZY (niższą średnio o 30 % od cen podstawowych).

Rezygnacja z przejazdu części osób dozwolona jest pod warunkiem, że liczba
uczestników kontynuujących podróż nie będzie mniejsza niż 2 osoby.

Arriva RP

Posiadacze Karty Dużej Rodziny (rodzice lub małżonkowie rodziców) uprawnieni są do zniżki 37% na bilety jednorazowe i 49% na imienne bilety miesięczne.

W zakresie pozostałych przejazdów rodzinnych obowiązuje oferta  „TY i raz, dwa, trzy”. Ofertę można zastosować dla grup od 2 do 4 osób bez ograniczeń wiekowych. Pierwsza osoba płaci za bilet według taryfy normalnej, każda następna otrzymuje 30% zniżki, zachowując przy tym uprawnienia do innych zniżek. (Ta sama oferta, co w Przewozach Regionalnych).

Arriva RP

Pociąg Arriva RP

Koleje Małopolskie

Posiadacze Karty Dużej Rodziny (rodzice lub małżonkowie rodziców) uprawnieni są do zniżki 37% na bilety jednorazowe i 49% na imienne bilety miesięczne.

Szybka Kolej Miejska Trójmiasto

Posiadacze Karty Dużej Rodziny (rodzice lub małżonkowie rodziców) uprawnieni są do zniżki 37% na bilety jednorazowe i 49% na imienne bilety miesięczne.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

Dzieciom z Rodzin posiadających 3 dzieci przysługują roczne imienne bilety w cenie 99,00 zł. Szczegółowe informacje na stronie ZTM. W regulaminie ZTM nie udało mi się znaleźć szczegółowych informacji na temat stosowania Karty Dużej Rodziny w SKM Warszawa, choć według ustawy ulga powinna obowiązywać.

Warszawska Kolej Dojazdowa

Na mocy powyższych aktów prawnych od 1 stycznia 2015 r. rodzice oraz współmałżonkowie rodziców legitymujący się Kartą Dużej Rodziny, uprawnieni są do przejazdów pociągami WKD na podstawie biletów z ulgą ustawową:

  1. 37% – na podstawie biletów jednorazowych;
  2. 49% – na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych.

W/w uprawnienie poświadcza Karta Dużej Rodziny okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Zapraszam do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz ten post znajomym lub dodasz odnośnik do mojego bloga 🙂 A TUTAJ zamieściłem spis najciekawszych artykułów na blogu – na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Polregio

Pociąg Polregio Łódź – Częstochowa

%d bloggers like this: