Kolej na Podróż

Rower w pociągu – podróż z rowerem koleją po Polsce

Wiele osób pyta mnie, jak przewieźć rower w pociągu. Nie podróżuję z rowerem, więc nie potrafiłem udzielić odpowiedzi, ale obserwując znaczny wzrost pasażerów podróżujących koleją z rowerami, zdecydowałem się zebrać informacje od przewoźników w jednym miejscu. Nie podawałem konkretnych cen, ponieważ mogą się one zmieniać.

Podróż z rowerem koleją nie jest tak łatwa, jakby mogło się wydawać. Nowsze pojazdy posiadają wydzielone miejsca na przypięcie rowerów, lecz chętnych często jest tak dużo, że na przykład w szynobusach na Lubelszczyźnie są upchane do granic możliwości, często w jedynej toalecie. Na tamte trasy w okresach szczytów przewozowych przydałyby się składy wagonowe.

Poniżej zapraszam do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przewozu rowerów w pociągach polskich przewoźników:

Cykl artykułów „Podróż pociągiem po Polsce”:

Podróż pociągiem po Polsce – przewodnik dla pasażerów
Koleje wąskotorowe w Polsce – przewodnik
Rower w pociągu – podróż z rowerem koleją po Polsce
Rodzinne podróże pociągiem po Polsce – przegląd ofert
Pociągiem po Opolszczyźnie – co zwiedzić i zobaczyć?
Pociągiem po Dolnym Śląsku – co zwiedzić i zobaczyć?
Pociągiem po województwie śląskim – co zwiedzić i zobaczyć?
Pociągiem po województwie łódzkim – co zwiedzić i zobaczyć?
Pociągiem po Wielkopolsce – co zwiedzić i zobaczyć?

PKP Intercity

PKP Intercity umożliwia przewóz rowerów w wagonach do tego przystosowanych w pociągach TLK, IC, EIC oraz w wydzielonych miejscach w pociągach EIP. Wagony przystosowane do przewozu rowerów są oznaczone w zestawieniach pociągów na stronie przewoźnika pod adresem: www.intercity.pl/

Jeśli w składzie pociągu nie ma wagonu przeznaczonego do przewozu rowerów, dozwolony jest przewóz roweru w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu i ostatnim przedsionku ostatniego wagonu składu, o ile miejsca te już nie są zajęte.

Dlaczego takie ograniczenie? Z dwóch powodów: względy bezpieczeństwa, po drugie rowery blokują przejścia pomiędzy wagonami i dostęp do toalety innym pasażerom.

Obowiązuje dodatkowy bilet na przewóz rowerów, który podlega opłacie zryczałtowanej (9,10 zł w czasie opracowywania artykułu – może się zmienić). Bilet należy nabyć w kasie biletowej przed podróżą, a jeśli na stacji nie ma czynnej kasy biletowej, u kierownika pociągu. W innym przypadku kierownik pociągu pobierze dopłatę za wystawienie biletu. W pociągach EIP biletu nie można kupić u konduktora – bilet na przewóz roweru da się kupić przez internet jako bilet dodatkowy.

Rowerów nie można przewozić w wagonach z miejscami do leżenia, wagonach sypialnych, wagonach barowych i restauracyjnych.

PKP Intercity posiada za mało wagonów do przewozu rowerów, a niektóre wyglądają, jakby miały się rozpaść. Plus za wydzielenie miejsca dla rowerów w elektrycznych zespołach trakcyjnych oraz w nowych wagonach bezprzedziałowych dla pociągów kategorii Intercity.

Zobacz również:

Pociąg Flirt 3 II klasa – wrażenia z przejazdu
Pociąg Flirt 3 I klasa – wrażenia z przejazdu
Pociąg Dart II klasa – wrażenia z przejazdu
Wagon sypialny PKP Intercity – wrażenia z przejazdu
Jak wyglądają pociągi IC – fotoprzewodnik
Jak wyglądają pociągi TLK – fotoprzewodnik
Jak wyglądają pociągi EIC – fotoprzewodnik
Pociąg EIC Premium 2 klasa – wrażenia

PKP Intercity

Wydzielona część dla rowerów w wagonie pociągu IC

Przewozy Regionalne (Polregio)

W pociągach Przewozów Regionalnych rowery można przewozić w przedziałach dla osób z większym bagażem (EN57) lub w miejscach i na stojakach przeznaczonych do przewozu rowerów. Nie ma możliwości przewozu rowerów w autobusach komunikacji zastępczej.

Pasażer może nabyć bilet na przewóz roweru w kasie biletowej, o ile w danym pociągu są dostępne miejsca na jego przewóz. Jeśli nie, kasa wydaje bilet na przejazd, pasażer wsiada z takim biletem i czeka na konduktora, który po sprawdzeniu biletu na przejazd, wyda mu bez dopłaty bilet na przewóz roweru.

Złożony i opakowany w pokrowiec rower oraz rowerek dziecięcy (dwu- lub trójkołowy) można przewozić bezpłatnie.

W czasie opracowywania artykułu bilet jednorazowy na przewóz roweru kosztował 7 złotych. Tyle również wynosiła zryczałtowana dopłata do Biletu Turystycznego, uprawniająca do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Polregio w okresie obowiązywania biletu.

Polregio

Wagon Polregio przystosowany do przewozu rowerów

Koleje Mazowieckie

Każdy podróżny może przewieźć odpłatnie jeden niezłożony rower. Rower może być przewożony w pierwszym lub ostatnim przedsionku, w wagonie dla podróżnych z większym bagażem podręcznym lub w miejscach do tego wyznaczonych (oznaczonych odpowiednim piktogramem).

W regulaminie widnieje zastrzeżenie, że przewóz jest możliwy, o ile nie zachodzą szczególne warunki (np. wysokie obłożenie), uniemożliwiające przewóz roweru.

Złożony i spakowany rower jest traktowany jako bagaż podręczny i jego przewóz nie podlega opłacie..

Koleje Dolnośląskie

Jeden podróżny może przewieźć odpłatnie jeden rower. Miejsca do przewozu rowerów wydzielone są w środkowej części szynobusów oraz w przedniej lub tylnej części pociągów typu Impuls i Impuls 2.

Obowiązują zryczałtowane opłaty za bilet na przewóz rowerów. Do biletów sieciowych, na przykład „Weekend z KD” można dokupić bilet na przewóz roweru ważny podczas wszystkich podróży w czasie obowiązywania biletu „Weekend z KD”.

Osoby podróżujące z rowerem traktowane są jak osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się podczas korzystania z transportu i zwolnione są z obowiązku zgłaszania braku biletu na przejazd/przewóz.

Jak informowała strona Kolei Dolnośląskich, bilet na przewóz roweru w pociągach przewoźnika w czasie opracowywania artykułu kosztował 2 złote.

Koleje Śląskie

9 grudnia 2018 roku Koleje Śląskie zakończyły promocję w postaci bezpłatnego przewozu rowerów w pociągach. W czasie opracowywania artykułu cena jednorazowego biletu na przewóz roweru była zryczałtowana i wynosiła 5 złotych.

W pociągach Kolei Śląskich pasażer może przewieźć odpłatnie jeden nieopakowany i niezłożony rower. W pociągach typu EN57 przewóz możliwy jest w przedziale dla podróżnych z większym bagażem podręcznych, w nowych pociągach Kolei Śląskich dostępne są wydzielone miejsca dla podróżnych z rowerem.

Warto pamiętać, że chętnych do podróży z rowerem jest coraz więcej, a miejsc dla rowerów w nowych pociągach coraz mniej.

Jeden opakowany i złożony rower można przewieźć nieodpłatnie.

Koleje Wielkopolskie

Pasażer może przewieźć nieodpłatnie jeden rower złożony i opakowany, który traktowany jest jako bagaż podręczny. Przewóz roweru nieopakowanego i niezłożonego możliwy jest w wyznaczonych miejscach w pociągu.

Rower może być przewożony w wyznaczonym miejscu przystosowanym do przewozu rowerów, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru i swobodne jego wprowadzenie oraz ustawienie roweru w pociągu (np. wysoka frekwencja podróżnych).

W czasie opracowywania artykułu opłata za bilet na przewóz roweru w Kolejach Wielkopolskich wynosiła 7 złotych, dostępna też była promocja Rower/Bike+ umożliwiający przewóz nawet pięciu rowerów w cenie 5,50 zł dla grup posiadających Wielkopolski Bilet Weekendowy Grupa.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Każdy podróżny może nieodpłatnie przewieźć jeden rower na podstawie kuponu na przewóz roweru nieodpłatnie wydawanego do biletu na przejazd.

Rower musi być umieszczony na wieszaku lub w miejscu oznaczonym stosownym piktogramem.

Koleje Małopolskie

Pasażer może przewieźć nieodpłatnie jeden złożony rower  pokrowcu nieodpłatnie.

Przewóz roweru niezłożonego podlega opłacie według obowiązującego cennika. Przewóz jest możliwy, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności (np. wysokie obłożenie) w pociągu przystosowanym do przewozu rowerów albo w przedziale i innym miejscu w pociągu oznaczonym stosownym piktogramem  lub wskazanym przez obsługę pociągu.

Szybka Kolej Miejska Trójmiasto

Przewóz rowerów możliwy jest w wagonach (członach) pociągu oznaczonych stosownym piktogramem. W elektrycznych zespołach trakcyjnych można przewieźć tyle rowerów, w ile stojaków został wyposażony pociąg.

Spalinowe zespoły trakcyjne oznaczone są piktogramami o możliwości lub braku możliwości przewozu rowerów w pociągu. Przed podróżą należy w kasie SKM Trójmiasto nabyć odpłatną rezerwację na przewóz roweru.

Jeśli podróżny nie uzyskał w kasie rezerwacji na przewóz roweru, powinien zgłosić się do kierownika pociągu/konduktora, który podejmie decyzję, czy rower można przewieźć.

Kierownik pociągu może odmówić przewozu roweru zarówno w elektrycznych, jak i spalinowych zespołach trakcyjnych, jeśli wszystkie miejsca przeznaczone do przewozu rowerów są zajęte.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

W pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej obowiązuje regulamin przewozów ZTM Warszawa.

Rower pociągach SKM Warszawa można przewozić jedynie w wyznaczonych miejscach i stojakach, przy czym jeśli pasażer z rowerem zajmuje lub w jakikolwiek sposób utrudnia korzystanie z miejsca przeznaczonego dla osoby na wózku inwalidzkim lub rodzica z wózkiem dziecięcym, zobowiązany jest na każde żądanie takich osób ustąpić im miejsca i wraz z rowerem opuścić pociąg.

Warszawska Kolej Dojazdowa

W dni robocze osoby chcące przewieźć rower mają obowiązek wykupić dodatkowy bilet według taryfy normalnej na odpowiednią strefę.  Istnieje możliwość wykupienia biletu miesięcznego na przewóz roweru na całej długości linii. Bilet miesięczny na przewóz roweru w czasie opracowywania artykułu kosztował 44,80 zł.

W weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy (święta) każdy pasażer może przewieźć jeden rower w pociągu Warszawskiej Kolei Dojazdowej bezpłatnie.

Podsumowanie

W artykule przybliżyłem wam podstawowe informacje o przewozie rowerów w pociągach poszczególnych przewoźników. Pamiętajcie, że w regulaminach przewoźników istnieje kilka punktów wspólnych:

  • rower nie może zanieczyścić wagonu i pociągu
  • rower nie może utrudniać podróży innym pasażerom
  • kierownik pociągu może odmówić przewozu roweru w przypadku szczególnych okoliczności, np. wysokiego obłożenia pociągu.

Zapraszam do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz ten post znajomym lub dodasz odnośnik do mojego bloga 🙂 A TUTAJ zamieściłem spis najciekawszych artykułów na blogu – na pewno znajdziesz coś dla siebie.

TLK Rowerowy

%d bloggers like this: