Kolej na Podróż

Kolej na Jamajce – informacje ogólne

Obecnie na Jamajce nie kursują pociągi pasażerskie. Natomiast wyspa posiada linie kolejowe oraz infrastrukturę umożliwiające reaktywację przewozów w dowolnym momencie.

Kolej na Jamajce ma długą i bogatą historię – pierwsza linia kolejowa na Jamajce została oddana do użytku w 1845 roku – była pierwszą linią kolejową poza Europą i Ameryką Północną.

W 1879 roku 41 kilometrów linii kolejowych znacjonalizowano Kolej rozbudowywano, a w 1900 roku sieć kolejowa Jamajki liczyła około 255 kilometrów torów.

W 1992 roku zamknięto niemal wszystkie linie kolejowe. Czynna pozostała jedynie linia Ewarton – Port Esquivel (79 km) przeznaczona do transportu surowców z kopalni boksytów na statki oraz kilka krótkich linii w zakładach przemysłowych.

W kwietniu 2011 roku Jamaica Railway Corporation reaktywowała połączenie pasażerskie na trasie Spanish Town – Linstead. Pociąg kursował bardzo krótko, bo w sierpniu 2012 roku zamknięto połączenie.

Od lat mówi się o reaktywacji połączeń pasażerskich na Jamajce i rewitalizacji sieci kolejowej, na razie jednak kolej na Jamajce sprowadza się do przewozów towarowych na kilku liniach przemysłowych.

Kolej na Jamajce i jej historia są szczegółowo opisane na wielu stronach, między innymi na Wikipedii, dlatego nie opracowywałem szczegółowego artykułu.

%d bloggers like this: