Kolej na Podróż

Tanie podróże z Kolejami Mazowieckimi – 7 najlepszych ofert i promocji

Koleje Mazowieckie obsługują połączenia regionalne w województwie mazowieckim. Pociągi tego przewoźnika docierają również do kilku miast w województwach świętokrzyskim (Skarżysko-Kamienna), łódzkim (Łowicz, Kutno, Skierniewice), podlaskim (Czeremcha), warmińsko-mazurskim (Działdowo) i lubelskim (Łuków, Dęblin).

Pod względem komfortu podróży Koleje Mazowieckie nie wyróżniają się niczym szczególnym – pociągi są najróżniejsze, często zatłoczone, w każdym jest jedna toaleta z obiegiem zamkniętym, a podczas podróży nie zawsze czułem się bezpiecznie pomimo monitoringu. Bilety nie należą do tanich, ale na szczęście istnieje kilka ofert pozwalających tanio podróżować po sieci przewoźnika bez względu na wiek i indywidualne uprawnienia do ulg ustawowych.

Zobacz również:

Podróż pociągiem po Polsce – przewodnik
Tanie podróże z PKP Intercity – najlepsze oferty i promocje

W artykule postanowiłem wypisać najciekawsze ulgi i oferty promocyjne wraz z podstawowymi informacjami. Koleje Mazowieckie na swojej stronie internetowej podają bardzo lakoniczne informacje, nie ma też informacji mailowej. Wypadałoby to poprawić, podobnie jak warunki stosowania w kilku ofertach, choć z drugiej strony na pochwałę zasługują takie oferty jak bilet sieciowy imienny, czy ulga handlowa 35% dla wybranych grup.

Wybór ofert jest subiektywny, kierowałem się głównie przydatnością dla zwykłych turystów, takich jak ja, przyjeżdżających do Warszawy lub któregoś z miast województwa mazowieckiego na dzień lub weekend i chcących po prostu pojeździć po województwie mazowieckim.

Korzystając z naszego przewodnika zwiedzisz między innymi następujące miasta:
Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Łowicz, Skierniewice, Warszawa, Żyrardów

1. Bilet sieciowy Kolei Mazowieckich

Imienny bilet sieciowy Kolei Mazowieckich to bardzo dobra oferta dla chcących pojeździć pociągiem po województwie mazowieckim i do wybranych miast w województwach ościennych. Pozwala on na nieograniczoną liczbę podróży pociągami Kolei Mazowieckich (poza pociągami komercyjnymi, np. „Słoneczny”) w okresie ważności biletu.

Bilet sieciowy Kolei Mazowieckich sprzedawany jest w kilku wariantach. Dla turystów i osób chcących na przykład pojeździć przez jeden dzień lub weekend po województwie mazowieckim najlepsze będą bilety dobowe i trzydniowe.

Bilet dobowy Kolei Mazowieckich – ważny jest przez 24 godziny od godzine określonej na bilecie lub wskazanej przez nabywcę. Czyli jeżeli na przykład przyjedziemy do Warszawy z Katowic we wtorek i kupimy w biletomacie bilet ważny od 14:00, to będzie on ważny do środy do godziny 13:59. To wystarczy na zwiedzenie kilku ciekawych miejsc w pobliżu Warszawy.

Bilet sieciowy 3-dniowy – bilet sieciowy ważny przez 3 następujące po sobie, czyli do godziny 24.00 trzeciego dnia ważności biletu. W przypadku tego biletu nie ma znaczenia, o której kupiliśmy bilet. Jeśli kupimy go we wtorek o 14:00, będzie ważny przez wtorek, środę i czwartek. Oferta skierowana dla osób chcących przez trzy dni podróżować po sieci Kolei Mazowieckich.

Bilety sieciowe miesięczne, kwartalne i roczne raczej nie zainteresują zwykłych turystów.

Opisywane bilety można kupić w kasach biletowych i biletomatach KM. W czasie opracowywania artykułu cena biletu dobowego wynosiła 37 złotych, a biletu trzydniowego 61 złotych.

2. Bilet Wycieczkowy

Bilet Wycieczkowy to oferta dla osób wyjeżdżających na krótkie wycieczki w weekendy i święta. Wystawiany jest na przejazdy do 200 kilometrów. Oferta obowiązuje od 18:00 dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy oraz w soboty i niedzielę, każdy dzień ustawowo przyjęty jako dzień wolny od pracy oraz w dni określone przez KM podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Bilet Wycieczkowy pozwala na przejazd tam lub tam i z powrotem (jeśli odbywa się tą samą trasą) za cenę naliczaną według taryfy niższej o około 20% (nie chciało mi się liczyć), przy czym oferta nie ma zastosowania w strefie I KM.

Termin ważności biletu wycieczkowego na przejazd „tam” lub na przejazd „tam i z powrotem” wynosi jeden dzień. Podróż musi być ukończona do godz. 24.00 w ramach ważności biletu.

Porównanie cen

Warszawa Zachodnia – Żyrardów (40 km) – 11,80 zł (cena bazowa); 9,34 zł (Bilet Wycieczkowy)
Warszawa Zachodnia – Łowicz Główny (78 km) – 18,70 zł (cena bazowa); 14,99 zł (Bilet Wycieczkowy)
Warszawa Śródmieście – Siedlce (93 km) – 20,80-21,09 zł (cena bazowa); 17,90 zł (Bilet Wycieczkowy)
Warszawa Śródmieście – Radom (103 km) – 21,39-22,30 zł (cena bazowa); 19,58 zł (Bilet Wycieczkowy)

Jak widać na przykładzie cen, nie jest to jakaś rewelacyjna oferta, Koleje Mazowieckie mogłyby się bardziej wysilić.

3. KM-35

Koleje Mazowieckie od kilku lat mają w swojej ofercie ulgę handlową 35% dla następujących grup wiekowych:

– dzieci i młodzieży do ukończenia 26 roku życia, nie posiadających uprawnień do ulgi ustawowej;
– osób, które ukończyły 60 lat.

Oferta KM-35 jest atrakcyjna, bowiem dotyczy nie tylko biletów jednorazowych, jednorazowych; strefowych czasowych KM i okresowych imiennych uprawniających do wielokrotnych przejazdów, ale również biletów sieciowych imiennych, w tym opisywanych wcześniej dobowych i trzydniowych.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie przewoźnika, od cen normalnych biletów sieciowych imiennych Kolei Mazowieckich przysługują jedynie ulgi handlowe 35% i 50%, więc na przykład studenci do ukończenia 26 roku życia legitymując się legitymacją studencką nie będą mogli skorzystać ze zniżki, natomiast jeśli zadeklarują, że nie posiadają uprawnień do ulgi ustawowej, będą mogli zakupić bilet sieciowy ze zniżką 35%.

Ulga 35% nie dotyczy opłat za bilety wg ofert/taryf specjalnych podanych do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. Przy kontroli należy każdorazowo okazać dokument tożsamości ze zdjęciem pozwalający na stwierdzenie wieku, ale nie legitymację szkolną lub legitymację studencką.

Koleje Mazowieckie

Pociąg Kolei Mazowieckich na stacji Grodzisk Mazowiecki

4. Przejazdy rodzinne

Przejazdy rodzinne to oferta dla grup podróżnych liczących od 2 do 5 osób, przy czym w grupie musi się znajdować co najmniej jedna osoba do ukończenia szesnastego roku życia (w regulaminie jest napisane jedno „dziecko”, ale piętnastolatek to już nie dziecko). Osoby podróżujące w grupie w tym samym pociągu i w tej samej relacji mogą nabyć ze zniżką 35% następujące bilety:

– jednorazowy na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem”,
– strefowy czasowy Kolei Mazowieckich.

Jeśli w grupie znajdują się osoby posiadające indywidualne uprawnienia do ulg, które ukończyły szesnasty rok życia, nie mogą one z nich skorzystać (tzn. indywidualne uprawnienia nie łączą się z ofertą przejazdów rodzinnych – mają wtedy tylko zniżkę 35% na przejazd według tej oferty), natomiast dzieci do ukończenia 16 roku życia mogą korzystać z indywidualnych uprawnień do ulg ustawowych.

Ulgę 35% stosuje się na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka/osoby, która nie ukończyła szesnastego roku życia.

Rezygnacja z przejazdu części osób dozwolona jest pod warunkiem, że liczba uczestników kontynuujących podróż nie będzie mniejsza niż 2 osoby, w tym jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia.

5. Wspólny Bilet ZTM – KM – WKD

Wspólny Bilet ZTM – KM – WKD to oferta przeznaczona dla osób chcących pozwiedzać Warszawę i najbliższe okolice, korzystając z przejazdów pociągami, autobusami komunikacji miejskiej i metra. Formalnie to oferta ZTM – niektóre bilety na komunikację miejską są honorowane nie tylko w pociągach SKM Warszawa, ale również w pociągach Kolei Mazowieckich (nie dotyczy pociągów komercyjnych, np. Słoneczny) i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Oferta Wspólny Bilet ZTM – KM – WKD dotyczy następujących biletów ZTM:

– dobowe;
– 3-dniowe;
– weekendowe;
– weekendowe grupowe;
– 30-dniowe, w tym Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka oraz od 1 września 2018 r. Bilet Metropolitalny;
– 90-dniowe, w tym Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka oraz od 1 września 2018 r. Bilet Metropolitalny;
– seniora;
– dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci

Dla turystów istotne są pierwsze cztery i dwie ostatnie pozycje. Bilety dobowe i 3-dniowe ZTM obowiązują w dwóch strefach, które możecie zobaczyć na mapie lub schemacie na większości stacji i przystanków. Strefa 1 to w uproszczeniu Warszawa, Strefa 2 to najbliższe miejscowości. Jeśli kupicie bilet dobowy na strefę 2, to korzystając z pociągów Kolei Mazowieckich dojedziecie np. do Piaseczna i Otwocka.

Mapa Wspólnego Biletu ZTM – KM – WKD dostępna jest TUTAJ. Ceny biletów dostępne są na stronie ZTM Warszawa

Korzystałem z tego biletu w Strefie 1 i byłem bardzo zadowolony. Duża oszczędność i wygoda podczas podróżowania po Warszawie.

Bilety ZTM jednorazowe przesiadkowe i inne niż wyżej wymienione nie są honorowane, czyli nie uprawniają do przejazdów pociągami KM.

Podróżni odbywający podróż pociągiem KM z miejscowości położonych poza obszarem stosowania „Wspólnego Biletu ZTM–KM–WKD” zobowiązani są do nabycia biletów Kolei Mazowieckich na dojazd do stacji granicznej obszaru obowiązywania oferty.

6 Bilet Turysty (sezonowo)

Koleje Mazowieckie skorzystały z rozwiązań oferty REGIOKarnet Przewozów Regionalnych i w czasie wakacji oraz ferii zimowych oferują Bilet Turysty. Bilet uprawnia do podróżowania pociągami Kolei Mazowieckich (poza pociągami komercyjnymi, jak np. „Słoneczny”) przez 3 wybrane dni w okresie dziesięciu dni. Do biletu wydawany jest karnet, na którym w kasie biletowej lub u kierownika w pociągu KM można dokonać legalizacji każdego z trzech dni podróży.

Cena biletu w czasie opracowywania artykułu wynosiła 67 złotych. Bilet Turysty różni się od biletu sieciowego 3-dniowego tym, że nie obowiązuje przez 3 następujące po sobie dni, tylko przez 3 wybrane dni.

7. Wspólny Bilet Samorządowy

Wspólny Bilet Samorządowy to jednodniowy bilet sieciowy obowiązujący w pociągach polskich kolei samorządowych, czyli następujących przewoźników:

– Koleje Mazowieckie
– Warszawska Kolej Dojazdowa
– Łódzka Kolej Aglomeracyjna
– Koleje Wielkopolskie
– Koleje Małopolskie
– Koleje Śląskie
– Koleje Dolnośląskie
– Arriva RP

Wspólny Bilet Samorządowy jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę. W pociągach Kolei Mazowieckich nie jest honorowany w pociągu „Słoneczny” i innych pociągach komercyjnych.

Wspólny Bilet Samorządowy w czasie opracowywania artykułu kosztował 38 złotych, czyli tylko o złotówkę drożej niż bilet dobowy Kolei Mazowieckich. Przyda się na przykład, jeżeli chcemy podróżować po sieci Kolei Mazowieckich i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Zastrzeżenia

W artykule krótko przedstawiłem siedem ofert i promocji pozwalających na tanie podróżowanie pociągami Kolei Mazowieckich.

Warunki i ceny ofert mogą się zmieniać wraz z upływem czasu, co może nie zostać uwzględnione w aktualizacjach. Informacji o aktualnych cenach i warunkach ofert udzielają Koleje Mazowieckie.

Zapraszam do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz ten post znajomym lub dodasz odnośnik do mojego bloga 🙂

KM

Pociąg Warszawa – Skierniewice

%d bloggers like this: