Kolej na Podróż

Kolej na Wyspach Salomona – informacje ogólne

Na Wyspach Salomona obecnie nie ma kolei.

Jak informuje Solomon Islands Historical Encyclopaedia, dawniej na wyspach następujące linie kolejowe:

– kolej zbudowany w 1898 roku przy misji angielskiej w Siotta na wyspie Nggela Pile, używana do transportu ziemi w celu zasypania bagien.
– w tym samym czasie istniała kolej na wyspie Gavut – napędzana ręcznie przewoziła towary z magazynów w pobliżu Tulagi na łodzie.
– około 1910 roku istniała kolej jednoszynowa na plantacji bananów Berande na wyspie Guadalcanal (długość 2,4 km). Przeznaczona była do transportu bananów z plantacji na nabrzeże.
– w latach czterdziestych dwudziestego wieku na plantacji Tetepare istniała linia tramwajowa o długości 1,6 km. Podobna linia tramwajowa działała na plantacji Rere (wyspa Guadalcanal) o długości 2,5 km.)
– na wyspie Gavutu istniała linia kolejowa w przystani.
– w czasie drugiej wojny światowej krótkie linie kolejowe zbudowali Amerykanie i Japończycy. Najbardziej znana z nich to Guadalcanal, Bougainville and Tokyo Railway – linia o długości około 2 kilometrów została wybudowana w sierpniu 1943 roku w ciągu zaledwie trzech dni.

Po drugiej wojnie światowej pozostały w użyciu koleje wąskotorowe na plantacjach – niektóre działały przynajmniej do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku.

Źródła:

[1] www.solomonencyclopaedia.net/biogs/E000241b.htm

Kolej w Australii i Oceanii: Australia  Tasmania  Nowa Zelandia  Fidżi  Makatea  Mikronezja Nauru  Nowa Kaledonia  Palau  Rarotonga  Tahiti  Tonga  Wyspy Mariańskie  Wyspy Salomona Vanuatu

%d bloggers like this: