Kolej na Podróż

Kolej w Angoli – informacje ogólne

W czasach kolonialnych w Angoli zostały zbudowane cztery linie kolejowe, w tym trzy główne linie z wybrzeża w głąb kraju. Linie nie były ze sobą połączone, miały też różny rozstaw szyn. Pierwsza linia kolejowa, tzw. Luanda Railway z Luandy do Malanje została zbudowana w latach 1897-1899. W 1910 roku otwarto linię Moçâmedes Railway z Moçâmedes (obecnie Namibe) do Menongue. Dwa lata później oddano do użytku trzecią linię, tzw. Benguela Railway z Bengueli do granicy z dzisiejszą Demokratyczną Republiką Konga.

Czwarta linia kolejowa Porto Amboim – Gabela wybudowana w 1925 roku była przeznaczona do obsługi plantacji kawy. Miała długość 130 km. Została zamknięta w 1975 roku.

W 1975 roku Angola uzyskała niepodległość. Wkrótce wybuchła wojna domowa, która trwała aż do 2002 roku. Kolej w Angoli została niemal całkowicie zniszczona.

Dopiero na początku XXI wieku rozpoczęto program rewitalizacji linii kolejowych w Angoli przy współpracy z Chinami.

Do 2017 roku odbudowano trzy główne linie kolejowe, trwa również budowa nowych linii mających połączyć Angolę z Zambią i Namibią, co znacznie ułatwi transport surowców i towarów do portów.

Zakupiono nowe lokomotywy, nowe wagony oraz wyremontowano najważniejsze dworce kolejowe.

W Angoli buduje się kilka linii kolejowych mających połączyć kopalnie z głównymi liniami kolejowymi oraz połączyć sieć kolejową Angoli z sąsiednimi krajami. Trwa także budowa linii kolejowej na lotnisko w Luandzie.

Caminho de Ferro de Luanda

Linia kolejowa z Luandy do Malanje (424 km) i rozstawie 1067 mm, zniszczona podczas wojny domowej. W 2005 rozpoczęła się odbudowa linii przez Chińczyków.

W 2010 roku na trasę wyjechały pierwsze pociągi, rok później zaczęły kursować pociągi na całej długości linii w relacji Luanda – Malanje.

Obecnie pociągi kursują bez zakłóceń i planuje się wydłużenie linii.

Pociągi kursują w relacjach:

Luanda – Viana – Malanje
Luanda – Viana
Luanda – Viana – Zenza do Itombe

Rozkład jazdy pociągów na fahrplancenter.net

Wagon pociągu Luanda – Malanje (© Caminho de Ferro de Luanda) 

Caminho de Ferro de Benguela

Najbardziej znana linia kolejowa w Angoli wybudowana w czasach kolonialnych. Długość linii według Wikipedii wynosi 1344 km.

Po wojnie linia została odbudowana w latach 2006-2014, pierwszy pociąg do Luau w 2015 roku.

Obecnie na odcinku Lobito – Benguela (33 km) funkcjonuje kolej podmiejska (dwa pociągi dziennie), pociągi dalekobieżne kursują na różnych odcinkach w różne dni tygodnia.

W grudniu 2014 roku na linię trafiło 10 zmodernizowanych wagonów pasażerskich z Republiki Południowej Afryki. Osiem wagonów to wagony z przedziałami sypialnymi (prawdopodobnie chodzi o wagony z miejscami do leżenia), jeden to wagon restauracyjny a jeden wagon motorowy. Pociągi wcześniej jeździły w pociągach nocnych w Republice Południowej Afryki.

Pierwsza dostawa zmodernizowanych wagonów z RPA miała miejsce w 2011 roku.

Rozkład jazdy: www.fahrplancenter.com/AngolaCFB.html

W przyszłości ma zostać wybudowane odgałęzienie linii z Luacano (według innych map z Lueny) do Jimbe na granicy angolsko-zambijskiej (354 km – na mapach Google pokazuje się inne Jimbe), gdzie nowo wybudowana linia połączy się z nową linią po stronie zambijskiej prowadzącą do miasta Chingola. Stamtąd towary będą przewożone do Tanzanii, Zimbabwe, Republiki Południowej Afryki i Malawi, co znacznie przyspieszy ich transport do portu. Linia ma służyć do obsługi kopalń w Angoli i Zambii, w komunikatach nie ma słowa o pociągach pasażerskich.

Pociąg Luanda – Benguela (aut. David Stanley, CC-BY, flickr.com) 

Caminho de Ferro de Moçâmedes

Linia kolejowa o długości 860 km (długość torów 1003 km) pomiędzy Namibe a Menongue.. Pierwszy odcinek linii został otwarty w 1910 roku. Do Menongue kolej dotarła w 1961 roku, ale już 14 lat później wybuchła wojna domowa. Początkowo rozstaw szyn wynosił 600 mm, w 1950 roku linia została przekuta i obecnie pociągi jeżdżą po szynach o rozstawie 1067 mm.

Linia została odbudowana w latach 2006-2015.

Obecnie pociągi pasażerskie kursują na odcinkach:

Nangombe – Arimba (34 km) – 2 razy dziennie
Lubango – Menongue (510 km) – od poniedziałku do piątku

Pociągi zestawione są z wagonów pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. 11 listopada 2015 roku Caminho de Ferro de Moçâmedes (CFM) odebrały sześć nowych lokomotyw i 41 wagonów pasażerskich wyprodukowanych w Chinach.

Rozkład jazdy: www.fahrplancenter.com/AngolaCFN.html

ŹRÓDŁA:

[1] www.revolvy.com/main/index.php?s=History%20of%20rail%20transport%20in%20Angola
[2] www.railwaysafrica.com/news/new-rolling-stock-in-angola
[3] www.railwaysafrica.com/news/s-a-built-coaches-for-angola
[4[ www.grindrod.co.za/Company/63/NorthWest-Rail-Company-Limited

Nowy wagon kolei angolskich produkcji chińskiej
(autor: L.Willms, źródło: Wikimedia Commons, licencja CC)
%d bloggers like this: